Tuesday, July 14, 2009

Florante at Laura By Francisco Baltazar

Florante at Laura in English is Florante and Laura was written by Francisco Baltazar. He is also known as Francisco Balagtas. Florante at Laura is one of the masterpieces of Philippine literature. The name "Florante at Laura" is an abbreviation of the actual title which, written in archaic Tagalog, is "Pinagdaanang Buhay ni Florante at ni Laura sa Cahariang Albania: Quinuha sa madlang "cuadro histórico" o pinturang nagsasabi sa mga nangyayari nang unang panahón sa Imperio ng Grecia, at tinula ng isang matouain sa versong Tagalog."

In English "The Life of Florante and Laura in the Kingdom of Albania: Culled from a publicly-displayed "cuadro histórico" or historical painting which describes the events which were occurring during ancient times in the empire of Greece, and penned by someone who enjoys Tagalog verse."

In modern Tagalog Pinagdaanang Buhay ni Florante at ni Laura sa Kahariang Albanya: Kinuha sa madlang "cuadro histórico" o pinturang nagsasabi sa mga nangyayari nang unang panahon sa Imperyo ng Gresya, at tinula ng isang matuwain sa bersong Tagalog."